Çelik Kapı Montajı Nasıl Yapılır?

Çelik Kapı Montajı Nasıl Yapılır?

1. KASA PARÇALARININ AYRILMASI

Yeni bir çelik kapı alındığında: 1. Resimde de göründüğü gibi kasanın iç ve dış parçaları birbirine geçici monte edilmiş şekilde gelir. Bu parçalar kasanın ek yerlerinden vidalanmıştır ve vidalar açılarak montaja hazır hale getirilir.

Not: Bazı markalar kasayı, kulak adı verilen sac parça ile birbirine tuttururlar, bu durumda kulak sacları kesilerek ayrılmalıdır.

İç ve dış kasa ek yerlerinden birbirine vidalanmıştır vidalar bir bir açılır.

Vidası sökülen ya da geçici bağlantı kulakları kesilen kasalar birbirinden ayrılarak, montaja hazır hale getirilir.


2. KASANIN MONTAJ YERİNİN AYARI

Dış kasa montaja başlamadan önce yerine konarak montaja mâni ve oyulacak yerler duvarda işaretlenerek varsa düzeltme işlemi gerçekleştirilir.


3. BETON DOLGU KANALININ İŞARETLENMESİ

Duvara monte edilmiş kasanın üst kısmında ve kenarı görecek şekilde beton kanalları çizilir.


4. BETON DOLGU KANALININ AÇILMASI

Bir önceki aşamada işaretlenen beton kanalları bu aşamada kasa çıkarılarak beton kanallarını oyma işlemi gerçekleştirilir. Burada dikkat edilecek husus kasa kenarındaki boşluğu görecek şekilde açılan kanallar için duvarda yüzeysel kırma işlemi uygulamaktır.

 

5. İÇ VE DIŞ KASANIN YERİNE MONTAJI

İç kasa ve dış kasa birleşim yerlerinde önceden açılan vida delikleri denk getirilerek duvardaki yerine yerleştirilir.

İç kasa, dış kasa birleşim yerlerinde önceden açılan vida delikleri denk getirilerek yerleştirilir. Yerleştirme işlemi dik halde duran kasa için tam denk gelmeyebilir bu durumda her iki kasa parçası birbirine işkence ile çektirilir.

Not: İşkence ile çektirme esnasında kasanın yaralanmaması için işkencenin ayaklarına kumaş, mukavva ya da gazete kağıdı ile tampon yapılmalıdır.


6. İÇ KASANIN YERİNE SABİTLENMESİ

Kasa ve parçalarının montajında gelinen aşama montajın son aşamasıdır. Bu aşamada iç kasa ve dış kasa mevcut deliklerden sabitlenir.

Bu aşamada iç kasa ve dış kasa mevcut deliklerden sabitlenir. Deliğe karşılık gelen dış kasa parçasında vida karşılığına üretici firma tarafından metal kulak denk getirilmiştir. Sıkılan bu vida kulaktan geçerek her iki parçayı sabitlemiştir. Sabitleme işlemi için tercihen akıllı vida kullanılır.


7. VİDA KAPAKLARININ TAKILMASI

İç ve dış kasanın birleşim yerinde bulunan ve kasanın sabitlenmesinde kullanılan vida delikleri kasanın rengine uygun kapaklarla kapatılır.


8. KASANIN EĞİM KONTROLÜ

Kapı kasası beton dökme işleminden önce son kez eğime karşı kontrolü yapılır.


9. KASANIN ESNEMESİNİ ENGELLEME

Beton dökmeden önce kasanın içe doğru esnememesi için araya gergi desteği konulur.


10. GERGİ DESTEĞİ

Gergi desteği kasanın ek yerlerine denk getirilerek konur ve boşluğu alınarak sıkıştırılır.


11. HARÇ DÖKÜLMESİ

İç ve dış kasanın montajının akabinde açılan beton kanallarından sıvılaştırılmış harç dökülerek son sabitleme işlemi yapılır. Burada dikkat edilecek husus çimentosu ve suyu bol harç yapılmalıdır. Sebebi kasa içerisindeki küçük boşluklara kadar harcın dolmasını sağlamaktır.


12. KİLİT KARŞILIĞININ İŞARETLENMESİ

Kasa üzerinde: kanadın kilitlere denk gelen yüzeyinde kilit dilleri için açılmış oyuklar vardır, bu oyukların üstüne kilit karşılığının tam olarak denk getirilmesi gerekmektedir.

Kasa üzerinde kanadın kilitlere denk gelen yüzeyine kâğıt bant yapıştırılır.

Kapının tüm kilitleri boşta kilitlenerek dilleri dışarı çıkarılır. Dışarıdaki dillere yoğun kıvamlı boya ya da gres yağ sürülerek kilit dilleri tekrardan içine çekilir.

Kapı, kapının koluna basılarak yavaşça kapatılır. Kapının kapalı pozisyonunda fitillere uyguladığı baskı dengelenerek yavaşça tam kilitlemeden kilit dilleri kilitler gibi banda temas ettirilir. Bu temas sonucunda bant üzerine kilit dillerinin boyası banda geçerek işaretleme işlemini yapar.


13. KİLİT KARŞILIĞININ SABİTLENMESİ

Bant üzerinde işaretlenen dil yerlerine kilit karşılığı tam denk getirilerek alttan ve üstten akıllı vida ile sıkılır. Kilit karşılığının üst ve altında kaymasını engelleyen vidalar sıkıldıktan sonra, tekrardan kilit karşılığı çıkarılarak, bant sökülür. Bant çıkarıldıktan sonra kasa üzerinde açılan ve kilit karşılığının vida deliklerine denk gelen deliklerden önce vida sıkılarak karşılık sabitlenir sonra kilit karşılığındaki diğer deliklerden de vidaları sıkılarak montaj işlemi tamamlanır.


14. MERMERİN SABİTLENMESİ

Mermer kapının altına konurken kapı kapatılır. Kapı kapanınca arkasından (kapının iç tarafından) bir kişi kapıya baskı uygular (uygulanan bu baskı kapı kapanınca esneme payından dolayı mermere çarpmasını önler ve esneme boşluğu oluşturur) bu esnada mermer kapının altına, harcın üstüne konularak dengelenir. Burada kullanılan harç koyu kıvamlıdır ve mermere çeşitli yerlerinden baskı uygulayarak dengeye gelmesinde yardımcı olur.


15. MERMERİN KONROLÜ

Kapının altına konulan mermer su terazisi ile eğim kontrolü yapılır. Mermerdeki eğim kapıya doğru olmamalıdır. Islak ya da karlı ayakla basıldığında eriyen kar suyu kapı yönünde akarak donmasına ya da istenmeyen kokulara sebep olmaması için mermer çok az miktarda kapının dışına doğru eğim verilerek monte edilmelidir.

Tanıtım Videosu İzle

Müşterilerimiz Ne Diyor?

Önceliğimiz Sizin Güvenliğiniz!